1. klasse 2018/2019

Steinerskolen på Rotvoll holder til på Rotvoll Gård i Trondheim. Vi er omgitt av åker, eng og et rikt kulturlandskap. I første klasse tas det hensyn til at barn først og fremst lærer gjennom etterligning, sansing, rytme og lek. De får utvikle seg gjennom bevegelse og fantasi. Skoleaktivitetene er knyttet til årstiden i gårdsmiljøet og naturen rundt oss. Dette gir en god overgang fra barnehagen til skolen. Se årsplan for 1. klasse.

Velkommen til informasjonsmøte om 1. klasse
11. januar, kl 18.00 - 19.00
Rotvoll Allé 1, 7053 Ranheim

Du kan også kontakte pedagogisk leder Anne Cathrine Bernhardsen på tlf. 73202882/45204555 for nærmere informasjon om tilbudet og muligheter for oppstart.