1. klasse

1. klassen på Rotvollskolen har to læringsarenaer. Den ene er klasserommet hvor de blir kjent med engelsk, spansk, bokstavene og tallene, tegning og håndarbeid. Den andre arenaen er gården. Skoleåret begynner med at elevene følger årets gang på gården. Aktiviteter knyttet til årstiden i gårdsmiljøet og naturen rundt oss i skogen og fjæra sørger for en myk overgang fra barnehagen til skolen. Høsting og foredling gir oppgaver om høsten. Vi plukker epler, lager saft og eplemos, vi tar opp poteter, gulrot og kålrot – og lager mat. Når tiden er inne hentes sauene inn fra beitet, elevene er med på klipping og lærer senere å bearbeide ullen når vi vasker og karder den for å bruke den til toving. I alt dett opplever barna sammenheng, dette bidrar til å gi elevene tillit til at det som skjer i skolen er meningsfull.

Foruten disse praktiske oppgaver blir elevene kjent med det engelske og spanske språket. De blir fortrolige med arbeidsrutinene i klasserommet ved pultene sine. Dagene veksler mellom ute- og inneaktiviteter.

Om vinteren holder vi oss sysselsatt med eventyr, håndarbeid, spikking – vi mater sauene og gleder oss til lammene kommer neste vår – og til vi igjen kan så første frøene og sette poteter. Gjennom sanseinntrykkene vi omgir barnet med, kan vi være med å styrke livskreftene til barnet. Dette gjør vi særlig grad gjennom rytme; dagsrytme, ukerytme, årstidsrytme. Vi har formtegning og maling, arbeid med leire, musikk og skuespill. Elevene får møte både engelsk og spansk i sang og resitasjon. Matematikk blir det første året formidlet gjennom praktiske eksempler.