Hva Når Hvem
Høstmarked En lørdag i siste halvdel av september Markedet er åpent for alle. Elever, foreldre og lærere har
oppgaver knyttet til sine klassetrinn,og bidrar sammen
med aktiviteter, kafeer, salg av håndverksprodukter,
forestillinger, utstillinger mm.
FAU-møte Minst en gang hvert halvår Klassekontaktene samt skolens ledelse og leder for Fritids
innkalles, men alle foreldre som vil og kan er velkommen til å delta
Årsmøte Ordinært i slutten av mars og ellers etter særlig innkalling Alle foreningens medlemmer innkalles.
Hvem som skal inneha verv i og for foreningen velges
Styremøte Ved behov.
Alltid i forkant av årsmøte og FAU-møte
Styret i foreldreforeningen innkalles
Dugnad I forkant av 17. mai
Ellers ved behov
Alle foreningens medlemmer innkalles
17.mai En stund etter barnetoget Arrangementet er åpent for alle.
Foreldre og elever arrangerer kafé, leker og konkurranser