Foreldreforeningen ved Steinerskolen på Rotvoll

Alle foreldre/foresatte til barn som går på Steinerskolen på Rotvoll er medlemmer.
Foreningens formål er:

å støtte skolen praktisk og økonomisk
å bidra til å ivareta de steinerpedagogiske prinsipp og den profil skolen har som grunnlag
å virke for et godt samarbeid mellom hjem og skole

Foreldreforeningen ved Steinerskolen på Rotvoll er tilsluttet Steinerskolenes foreldreforbund
(se www.foreldrene.no) og er registrert i Brønnøysundregisteret med foretaksnummer 00981490827. Nummeret kan du benytte for å støtte foreningen dersom du tipper. Hvert år etableres en egen Høstmarkedskomité. I tillegg etableres grupper og komitéer i tilknytning til konkrete prosjekter.

Har du saker til FAU-møte?
Vi tar gjerne imot innspill til saksliste for FAU-møter. Saker må meldes inn før innkalling blir sendt ut, vanligvis to uker før møtet. Saker kan sendes til karl.asmund.olsson ”ætt”gmail.com .

Følg oss på facebook: Vi legger også ut relevant informasjon på vår facebookside, Foreldreforeningen ved Steinerskolen på Rotvoll, https://www.facebook.com/groups/1383116841987902/. Alle foresatte oppfordres til å bli med i denne gruppa.

Årshjul
Vedtekter