Informasjon

Skoleruta 2017/2018
Skolepenger
Foreldrehåndbok
Informasjon om lekser
Tiltak mot mobbing
Inntaksreglement
Ordensreglement
Permisjon
Fraværsinformasjon videregående (Vidar)
Krisehåndtering
Skolens vedtekter
Interndokumenter for ansatte