Avdeling Vidar

Avdeling Vidar er en del av Steinerskolen på Rotvoll hvor vi tilbyr spesielt tilrettelagt undervisning i små grupper for elever som trenger en alternativ skolehverdag. Vi har tilbud for elever på videregående trinn.

Vår filosofi
Vår styrke er praktisk og livsnær undervisning, med en oversiktlig og gjennomskubar skolehverdag. Våre lærere arbeider svært tett på elevene, og ønsker gjennom en balanse mellom omsorg og utfordring, å bidra til å virkeliggjøre den enkelte elevs fulle og hele potensial. Skoledagene blir til i skjæringspunktet mellom individuelle behov for tilpasning og felleskapets rytme. Ingen skal være en enslig øy uten landforbindelse.

Eleven er pensum
Foran hvert skoleår utarbeides en individuell opplæringsplan (IOP) for den enkelte elev, med mål henta fra Læreplan for Steinerskolen. IOP’en er det overordnede styringsverktøyet for lærerne, men erstatter ikke lærerens frihet til fleksible tilpasninger i skolehverdagen, basert på en helhetlig forståelse av den enkelte elev. Elevene evalueres skriftlig hvert halvår gjennom halvårsrapporten, som er et direkte svar på IOP, og på en mer helhetlig måte gjennom et beskrivende vitnemål ved skoleårets slutt.

Kompetanse og søking
Vidars Videregående tilbyr alternativ opplæring hvor grunnkompetanse er sluttmålet. Ved endt opplæring får elevene et kompetansebevis hvor de beskrivende årsvitnemålene utgjør vedlegg. Innsøking til Vidars Videregående foregår gjennom Vigo-systemet (www.vigo.no) som for andre videregående skoler. Merk at søknadsfristen for enkelte elever er 1. februar!